ترکیبات گیاهی با روش مهار اکتوپامین ها اثر ضربه ای سریع و ماندگاری را ایجاد می کنند
مکانیسم اثر استثنایی: تحقیقات دانشگاهی نشان داده است که اسانس های گیاهی به گیرنده های عصبی اکتوپامین حمله می کنند اکتوپامین یک انتقال دهنده عصبی مهم در حشرات است که حرکات، رفتارها و متابولیسم حشرات را تنظیم می کند. اسانس های گیاهی دارای مواد فعالی هستند (مانند ترکیبات فعالی که در محصول تولیدی ما وجود دارد) در عملکرد این انتقال دهنده عصبی ایجاد اختلال می کنند. با توجه به سیستم عصبی ساده در بی مهرگان ترکیب شیمیایی با عملکرد چندگانه مانند اکتوپامین عملکرد های مختلفی دارد. ترکیبات گیاهی خاص با مهار گیرنده اکتوپامین خاصیت حشره کشی بسیار ایمن تری در مقایسه با سایر حشره کش ها ایجاد می کنند. از آنجایی که مهره داران مانند پرندگان، ماهی، سگ ها و انسان ها گیرنده ی عصبی اکتوپامین را در بدن خود ندارند بنابراین تحت تاثیر مکانیسم ویژه این ترکیبات قرار نمی گیرند. در عین حال مهار فعالیت این انتقال دهنده عصبی در بی مهرگان باعث اثر ضربه ای (knock down) فوری ، مرگ و دورشدن دامنه وسیعی از حشرات مانند آفات خانگی مانند سوسری ها، مورچه ها، کنه ها، مگس ها، زنبورها، عنکبوت ها، سیرسیرک ها و کک ه می شود. ترکیب چندین اسانس گیاهی موثر در محصول ما به خوبی حشره کش های شیمیایی بدون اینکه باقیمانده مضری از خود در محیط بجا بگذارد، حشرات را نابود می کند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code