این محصول بر روی شپش، کک، کنه و طیف وسیعی از انگل های خارجی حیوانات خانگی موثر بوده و آن ها را در مراحل مختلف آلودگی از بین می برد

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code