صفحه سبزآسا در اینستاگرام را دنبال کنید
صفحه سبزآسا در اینستاگرام را دنبال کنید

مکان های کاربرد صحیح پیتار

ایمن برای استفاده کنار کودکان و حیوانات خانگی
مکان کاربرد: به علت گیاهی بودن محصولات سبزآسا و خطر بسیار پایین آن نیازی به ترک محل های سم پاشی شده نمی باشد همین ویژگی این محصول را برای مکان های پر تردد مانند مدارس، ادارات و بیمارستان متمایز میکند. سبزآسا را می توان در ...

تکنولوژی مهار اکتوپامین در حشرات
ترکیبات گیاهی با روش مهار اکتوپامین ها اثر ضربه ای سریع و ماندگاری را ایجاد می کنند
مکانیسم اثر استثنایی: تحقیقات دانشگاهی نشان داده است که اسانس های گیاهی به گیرنده های عصبی اکتوپامین حمله می کنند اکتوپامین یک انتقال دهنده عصبی مهم در حشرات ...

معرفی آفات و بیماری ها
      1- ساس تختخواب  Cimex lectularius   ساس ها از انگل های خارجی حیوانات ساکن غار (احتمالا خفاشها) در زمان غارنشینی انسان تکامل پیدا کرده اند. اولین بار توسط نویسندگان رومی و یونانی به عنوان یک مشکل در مدیترانه از آنها یاد شده است. این حشرات در قرن 11 ...