ریمو انسانی (شپش کش)

شپش کش اختصاصی است که علیه تمامی مراحل رشدی شپش سر موثر بوده و شپش بالغ و تخم های آن را بخوبی نابود می کند. فرمولاسیون نانوی بکار رفته در این محصول گیاهی اثربخشی آن را دوچندان نموده است

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید